Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

ALEJ ROKU – HLASUJTE!!!!!!!!

 

Jiříkovická alej – je ale v anketě poprvé. „Cesta z Radňovic do Jiříkovic, nedaleko Nového Města na Moravě, nepatří mezi ty, které by se mohly pochlubit letitými velikány. Rostou tu jasany, javory a další stromy. Jedinečná je ale zdejší alej především díky jeřábům. Jasně červené jeřabiny, symbol zdejšího kraje, jsou jako korálky zářící v ranním slunci. Kdysi bývaly jeřáby téměř u každé cesty, dnes je jich jen poskrovnu. Přesto na Vysočinu vždy patřily a stále patří.“

http://www.alejroku.cz/2013/jirikovicka-alej

Jeden komentář k “ALEJ ROKU – HLASUJTE!!!!!!!!”