Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Něco málo z historie

Historie Jiříkovic sahá až do západní části Železných hor, kde východně od Ronova nad Doubravou leží zřícenina hradu Lichnice. Zde sídlila ve 13. století jedna z větví Ronovců, páni z Lichtenburka, a to zejména její představitel Smil z Lichtenburka. Ten byl jednou z nejvýznamnějších politických osobností v posledních letech vlády Václava I. a za vlády Přemysla Otakara II. Z tehdy nově založeného hradu řídil kolonizaci v širokém území od řeky Doubravy až po

no images were found

horní tok Sázavy. Jeho kolonizační činnost se však neomezovala jen na české kraje, ale sahala i na moravskou stranu do oblasti, kde kolonizaci prováděl také zakladatel žďárského kláštera Boček z Obřan, Smilův švagr. Smilovým přičiněním zde vznikly okolo poloviny 13. století vesnice Bobrůvka, Slavkovice, Radňovice a Jiříkovice.
Protože Smil z Lichtenburka měl vřelý vztah ke žďárskému klášteru, daroval mu v roce 1269 Jiříkovice a Radňovice. Jiříkovice jsou tedy jednou z nejstarších obcí na Novoměstsku. Je zřejmé, že název Jiříkovic je odvozen od osobního jména Jiří, popřípadě Jiřík.

V dalším období obec sdílela osudy majetku žďárského kláštera. Na přelomu 15. a 16. století byl v Jiříkovicích klášterní dvůr, kam se chodilo z okolí na robotu. V roce 1667 dostala obec pečeť, ve znaku je včelí úl, kolem něhož poletují včely.

V roce 1850 byly Jiříkovice připojeny k politickému i soudnímu okresu v Novém Městě.

Spojení se světem se pro Jiříkovice zlepšilo teprve v roce 1895, kdy byla cesta z Radňovic přebudována na silnici, a v roce 1928, kdy bylo započato se stavbou silnice do Nového Města na Moravě za Harusovým kopcem.

V roce 1969 byl v Jiříkovicích otevřen kulturní dům u příležitosti 700. výročí historicky doložené existence obce. Od roku 1980 jsou Jiříkovice částí Nového Města na Moravě.

Zanechej odpověď

You must be logged in to post a comment.