Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Uzavírka silnice mezi Novým Městem na Moravě a Jiříkovicemi

Dne 16.5.2021 (neděle) bude uzavřena silnice III/35315 mezi Novým Městem na Moravě a Jiříkovicemi, od křižovatky se silnicí III/35314 na ulici Vlachovická po začátek Jiříkovic. Objízdná trasa povede z Jiříkovic přes Radňovice do Nového Města na Moravě a opačně, po silnici III/35315 a I/19. Důvodem uzavírky je pořádání cyklistického závodu „UCI MBT World Cup 2021“.

Mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení

Svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení proběhne v Jiříkovicích ve čtvrtek 27.května 2021  – 15,00 – 15,20 hodin u  autobusové zastávky.

Pneumatiky a stavební odpad není v rámci svozu odebírán.

 

Hlášení – pátek 30.4.

MÁJOVÁ POBOŽNOST  U KAPLIČKY V JIŘÍKOVICÍCH – 2.5. v 15:00

Tuto sobotou vstupujeme do mariánského měsíce května. S ním jsou spojeny májové pobožnosti. Každou květnovou neděli v 15:00 hod bude májová pobožnost také u jednotlivých kapliček, které se nachází na území farnosti Nové Město na Moravě. Pobožnost se bude konat vždy venku před kapličkou za dodržení všech bezpečnostních opatření.

V Jiříkovicích proběhne májová pobožnost, kterou povede otec Miroslav Kulifaj tuto neděli 2.5. v 15:00. 

 

 

Knihovna Jiříkovice je opět otevřena

Vážení čtenáři,

od úterý 12. 4. je knihovna opět otevřena.

Každé úterý od 17:00-19:00.

Těším se na Vás!

Kateřina Novotná

Hlášení – únor

Vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 a s největší pravděpodobností nemožnosti konání výroční členské schůze ZD v jarním termínu upozorňuje ZD Nové Město na Moravě své členy a ostatní oprávněné osoby na nutnost nahlášení bramborových dílků  a ostatních požadavků na sekretariátě Zemědělského družstva u p. Dobrovolné nejpozději do 20.3.2021. 

K dispozici budou dílky pouze celé kombajnové v ceně 7.500 Kč pro členy a zaměstnance a 8.500 Kč pro oprávněné osoby. Ostatní bude vydáváno v bramborárně Petrovice a to do 5 q vytříděné brambory s výběrem ze 2 odrůd v ceně 460 Kč/q pro členy a zaměstnance a 560 Kč/q pro ostatní oprávněné osoby.

__________________________

Osadní výbor hledá uchazeče na sekání trávy v Jiříkovicích, zajímavé platové ohodnocení.

__________________________

Knihovna Jiříkovice

Knihovna Jiříkovice je po dobu 4. a 5. stupně protiepidemického systému ČR bohužel uzavřena. Pokud si chcete půjčit knihu či časopisy, tak můžete kontaktovat knihovnici na emailu: k.valisova@centrum.cz a domluvíte se na předání.

Katalog knihovny Jiříkovice – https://tritius.nmnm.cz/library/jirikovice/

Hlášení 01.09.2020

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě oznamuje, že v pátek 04.09.2020 v době od 13 do 17 hodin bude na sušce v Jamách vydávat a vybírat úhradu za objednané naturálie obilí pro letošní rok.

KERAMIKA

Letos pro Vás opět připravujeme kroužek keramiky pro děti i pro dospělé. Všichni zájemci se musí elektronicky přihlásit na stránkách  https://nmnm.iddm.cz/. Přihlášku pro předškolní děti najdete pod Hliněnkou Jiříkovice, starší děti a dospělí se přihlásí do Keramiky Jiříkovice.  Návod na přihlášení naleznete na stránkách https://ddm.nmnm.cz/novy-prihlasovaci-system-pokyny/

d

První keramika bude v pátek 11.září v KD Jiříkovicích, děti od 16.00 hodin, dospělí od 18.00 hodin.

Cena pro děti je 50,- Kč/vstup, pro dospělí 200,- Kč/vstup.

Pracuje se na rekonstrukci bytu a vytvoření klubu

IMG_20200618_113241aIMG_20200618_113335a

oprava čekárny…letos vnitřek,příští rok střecha

IMG_20200617_155429aIMG_20200617_155356a