JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – listopad 2022

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 10/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 01.11.2022 Návrh programu: Zahájení Rekonstrukce kapličky Oprava autobusové …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – listopad 2022

ZÁPIS Č. 10/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 01.11.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Rekonstrukce kapličky
  3. Oprava autobusové zastávky
  4. Pravidla setkávání OV

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová, Vít Komínek

Nepřítomen: 0

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Rekonstrukce kapličky:

Rekonstrukce kapličky bude dokončena ještě letos, dokončuje se fasáda a bude následovat instalace mříží do oken.

3) Oprava autobusové zastávky:

Dodělání posezení u autobusové zastávky proběhne ještě letos nebo brzy na jaře 2023.

4) Pravidla setkávání OV:

OV se bude setkávat každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 v zimním období a od 19:00 v období letním. Vždy prvních 30 minut mohou občané osobně OV sdělit své požadavky.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Termín příští schůze osadního výboru je 01.12.2022 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:00 hodin.