Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

MASOPUST

Letošní masopustní rej proběhl 22. února 2013. Tentokrát proběhla v obci rozsáhlá deratizace. Zlikvidováni byli brouci, hadi a štíři, samozřejmě myši, kůrovci, slimáci a jiné škodlivé živly. Zlikvidovány byly všechny nevhodné potraviny a alkohol. Poplatky byly nemalé a utrpěné škody snad minimální. Děkujeme všem občanům za trpělivost a přikládáme fotografie.

(more…)

100. výročí hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Vás srdečně zve na oslavy 100 let založení sboru dobrovolných hasičů v obci
a setkání spoluobčanů

sobota 22. června 2013

1913 – 2013

Program:

14.00 – 14.45 vítání sborů

  1. 14.45 – 15.15 průvod obcí a kladení věnců k památníkům obětem padlých v obou světových válkách
  2. 15.15 – 16.15 slavnostní program, vystoupení hostů
  3. Ve volném programu:

   

 • Vystoupení mažoretek

  1. Koncert dechové hudby VESELÁCI
  2. Ukázky z výcviku mladých hasičů
  3. Večerní zábava se skupinou SÝKORKY
  4.  

 • KULTURNÍ DŮM

  Hasiči se pustili do opravy sociálek na hasičárně. V první etapě začali bouráním. Šlo jim to pěkně od ruky a patří jim velké poděkování za spoustu vykonané práce.

  foto na další stránce

  (more…)

  Zábava – Šatlava

  Zábavka se Šatlavou v KD Radňovice.

  Začátek prázdnin jaxepatří!!

  Přijďte si zpříjemnit zimní biatlonovou atmosféru! Těšíme se na Vás!

  www.facebook.com/satlava
  www.satlava.eu

   

  Popouťové posezení

  V sobotu 25. srpna ukončil rockový tábor svůj pobyt koncertem. Účastníci tábora předvedli všem, co se za týden naučili a rozjeli se do svých domovů. Odpoledne uspořádali naši hasiči malé popouťové posezení u prasátka.

  (more…)

  Ženy v útoku

  SDH Jiříkovice se účastnilo Hasičské soutěže v Petrovicích, kde ženské družstvo přijelo obhájit loňské 1 . Místo.  Samozřejmě to letos ve větší konkureci měli daleko těžší, ale nakonec zvítězily ve všech katogeriích a potvrdily tak vynikající formu.  Podrobnosti si můžete přečíst zde: Ženy v útoku (www.zdarskevrchy.cz)

  MASOPUST NEBOLI VOSTATKY

  V Jiříkovicích se konání letošního masopustu ujali naši hasiči. Revize komínů a kotlů byly někde opravdu důkladné a spousta našich občanů se při tom hodně ušpinila a zamazala. Revizoři se tvářili přísně, ale to vše jenom naoko, nakonec všichni prošli a dostali samozřejmě potvrzení , ale poplatky byly mnohdy nemalé. Naše hospodyňky napekly a navařily skvělé dobrůtky, které všichni ocenili a nechyběla ani dobrá kořalečka, která dodala hodně kuráže. Masopustní rej se nakonec dobře vydařil, nikdo neutrpěl větší újmu a všichni jsme se rozešli spokojeně domů. Snad jsme nikoho nepobouřili a neurazili. A tak zase v příštím roce nashledanou.

  Slovo vostatky nebo také ostatky je odvozeno od skutečnosti, že v tomto období bylo dojedeno všechno, co ještě v chalupě zbylo (ostalo či  vostalo).

  Byly to doslova bláznivé dny, kdy chodily od domu k domu maškary a vyváděly své kousky. Tak například kobyla často vběhla až do stavení, kde se začala plašit a vzpínat. Bylo z toho mnoho povyku a křiku a taky smíchu.

  (more…)

  Memoriál Josefa Sokolíčka – 4.9.2011

  Jiříkovské hasičky se umístily na úžasném druhém místě a naši muži na místě čtvrtém.

  Tradiční hasičské klání v požárním útoku bývá většinou divácky velmi atraktivní. Přihlížející mohou obdivovat zručnost, rychlost a dovednost soutěžících a užívat si přitom dosytnosti volného dne a občerstvení, o které se jim organizátoři postarají.

  „Toto je už čtvrtý ročník Memoriálu Josefa Sokolíčka. Je to vlastně náš hold bývalému starostovi Nového Města na Moravě, který už bohužel není mezi námi. Josef Sokolíček pro místní hasiče hodně udělal a my jsme mu za to dodnes vděčni,“ vysvětluje vznik novoměstského hasičského závodu velitel SDH Nové Město na Moravě Roman Dobrovolný.

  (more…)

  HASIČSKÁ SOUTĚŽ – HOLKY VYHRÁLY

  Pravidelná každoroční soutěž sborů dobrovolných hasičů Novoměstského okrsku se letos odehrávala ve slunečnou neděli v Petrovicích.  Hasiči soutěžili, jedli, pili a bavili se. A stejně příjemně prožili nedělní dopoledne i všichni návštěvníci petrovického areálu. Nechyběl ani tolik oblíbený křest vodou, radost z výhry a občas i zklamání – to když se něco nepovedlo.

  Ze soutěže podle pravidel požárního sportu se tentokrát, stejně jako vloni, nejvíce radovaly vítězné Maršovice. Na druhém místě skončil Sbor dobrovolných hasičů Zubří, který byl zároveň pořadatelem letošní soutěže. Třetí místo obsadily Slavkovice. Ze dvou družstev žen byly úspěšnější „hasičky“ z Jiříkovic. Krásné druhé místo patřilo ženám z SDH Zubří. (more…)

  HASIČKY

  Hasičský sbor v Jiříkovicích má dlouholetou tradici. Byl založen již v roce 1913 a od té doby s menšími přestávkami působí až do dneška. Málo se však z historických pramenů dozvíme o působení žen v našem sboru. Snad proto, že jich v místním sboru příliš mnoho nebylo. Možná i proto se místní ženy a dívky rozhodly sestavit ženské hasičské družstvo. První schůzku měly 28.5.2010. A jak se jim dařilo při prvních trénincích si můžete prohlédnout na fotkách.

  Pokud byste někdo měl nějaké doplňující informace o ženách v SDH Jiříkovice, napište, prosím. Spíš tyhle informace budou znát naše babičky, tak je poproste ať si zavzpomínají, ať můžeme doplnit historii hasičů.

  (more…)