Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Rozsvícení vánočního stromu

Opět po roce prišel čas adventní. Je to období radostného očekávání a těšení. Advent trvá 4 týdny a začíná první neděli adventní, kdy se zapaluje první svíčka na adventním věci – svíčka míru. Každou další neděli se zapalují další svíce – víry, lásky a naděje. Konec adventu představuje západ slunce Štědrého večera. (more…)

Poslední posvícení broučkům před zimou

Již odpradávna se dělil rok na dvě období – období hojnosti a období zimy a hladu. Začátkem listopadu nastávala špatná doba, jejíž nástup uctívali lidé různým způsobem. I my jsme se rozhodli si toto období duchů a mrtvých připomenout. Těžká doba nastává nejenom lidem, ale i zvířátkům a broučkům. Hledají si před zimou domeček a nemá jim kdo na to hledání posvítit.

(more…)

Kuličkiáda

 Konec léta je nutné jaksepatří oslavit. My jsme na oslavu nachystali tradiční hru, Kuličkiádu. Hra v kuličky má své kořeny hluboko v minulosti, vždyť nejstarší nalezená kulička pochází z doby 4000 let před n.l. Tuto hru si oblíbili lidé bez rozdílu postavení a věku. Hrála se na dvoře krále Ludvíka XIV. a stejně tak na každém malém dvorku na vesnici. V dnešní době je však trochu opomíjená, proto jsme se rozhodli, především našim nejmenším, tuto tradiční hru přiblížit. (more…)

Startujeme prázdniny

Školní rok utekl jako voda a již tu máme prázdniny. Prázdniny – magické období, které děti milují nejvíce. Období plné her, radosti a zábavy. I my jsme chtěli k těmto radostem přispět a uspořádali jsme pro děti i dospělé den plný her.

Prázdniny jsme odstartovali v sobotu 30. června od kulturního domu. Všechny účastníky jsme pouštěli postupně po skupinkách na vyznačenou trasu. Vedla kouzelnou přírodou kolem Jiříkovic. Procházelo se po loukách, lesem, kolem rybníků a nakonec napříč obcí až na hřiště. Na trase bylo připraveno sedm stanovišť s různými úkoly, které bylo nutné splnit.

(more…)

Úklid hřiště

V sobotu 23. června 2007 jsme se pustili do úklidu hřiště. Posekli jsme trávu traktorem, naložili ji na multikáru a všechnu odvezli na hnojnistě. Jelo se celkem třikrát. (more…)

Hasičská soutěž

Hasičské klání probíhá každý rok. Okrsek Nové Město má přibližně sedmnáct sborů a soutěže se účastní okolo dvaceti družstev. Některé sbory připraví družstva dvě,  zasoutěží si i ženy(more…)

Slet čarodějnic v Jiříkovicích

O půlnoci před sv. Filipem a jakubem mají prý zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc nazýváme „Noc čarodějnic“ Již od pradávna se v tento den, na ochranu před čarodějnicemi, na kopcích pálily ohně a tato tradice „pálení čarodějnic“ se dochovala až dodnes. (more…)

Jarní probuzení v Jiříkovicích

Velikonoční svátky provází mnoho lidových zvyků a tradic. Snad nejhezčím z těchto zvyků je zdobení velikonočních vajec. vejce se zdobí nejrůznějšími technikami, z nichž některé jsou velmi obtížné a náročné  na zručnost. (more…)