Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

ADVENTNÍ SLAVNOST

Milí sousedé,
doba vánočního očekávání se přiblížila a tak Vás i Vaše děti rádi zveme na Adventní slavnost, která se koná 28.listopadu 2015 v 17.hodin v kulturním domě V Jiříkovicích.
Svoji účast na slavnosti (kvůli materiálu) hlaste Darině Kunstmüllerové na telefonu 604 954 034 nebo emailu kdarca@seznam.cz do 27.11.2015. Přijďte včas.
Těšíme se na Vás.

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU

Zápis v příloze:
zápis č.05_2015

LAMPIONOVÝ PRŮVOD DNE 2.11.2015 V 18 HOD.

080920 lampion

DNE 2.11.2015 POŘÁDÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JIŘÍKOVICE LAMPIONOVÝ PRŮVOD. SRAZ V 18 HOD U GARÁŽÍ NA HORNÍM KONCI.

(more…)

SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU 6.11.2015

Schůze osadního výboru se koná dne 6.11.2015 v 19 hod. na hasičárně.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH SLOŽEK ODPADU

Svoz proběhne dne 8.10.2015 v době od 15.00 do 15.20 hod u zastávky autobusu. Více informací v přílohách.

Důležité informace pro předsedy osadních výborů 10 2015

Mobilní svoz informace 10 2015

Pololetní čerpání rozpočtu

tabulky_MC_II_Q.xls

V letošním roce nebude realizována komunikace u Neubauerů a ani oprava komunikace od garáží. Vše se přesouvá do příštího roku, kdy bude provedena i kanalizace. Finance se rovněž přesouvají do příštího roku. Letos se z důvodu komplexní opravy na horním konci bude čerpat již jenom minimálně, aby mohla být oprava v příštím roce co nejvíce finančně pokryta.

START PRÁZDNIN 27.6.2015 V 17 HOD U KD

vef

Zveme všechny na tradiční startování prázdnin, které se uskuteční dne 27. 6.2015 od 17 hod u kulturního domu v Jiříkovicích. Startovat budeme jako obvykle postupně po skupinkách. Tentokrát startujeme s Večerníčkem.

Pro všechny malé účastníky bude připraven skákací hrad.

Ve 20 hodin můžete shlédnout dřevěné divadlo Honzy Hrubce – Princezna na hrášku.

Zápis ze zasedání osadního výboru dne 1.6.2015

Zápis červen

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V LETNÍM OBDOBÍ

z DŮVODU VYSOKÝCH NÁKLADŮ NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NAVRHUJE MĚSTO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V LETNÍM OBDOBÍ 1X ZA 14 DNÍ. ŽÁDÁME OBČANY, ABY SE K TOMUTO NÁVRHU VYJÁDŘILI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK. NÁVRH JE PŘEDKLÁDÁN Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ CENY ZA SVOZ ODPADŮ. MĚSTO NECHCE ZVYŠOVAT CENU ZA SVOZ ODPADŮ, PROTO HLEDÁ NOVÉ MOŽNOSTI ÚSPOR ZA ODPAD.

Zápis ze zasedání osadního výboru 20.4.2015

Zápis 03_2015