Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

odvoz odpadu

Vážený pane Neubauere,
v návaznosti na pilotní projekt, který byl ve Vaší obci zaveden v roce 2018 Vás prosím o zajištění zveřejnění níže uvedených informací ke změnám ve svozu nádob/popelnic na SKO a BRKO ve Vaší obci, které budou platit od 15 týdne roku 2020:

1) v úterý dne 07.04.2020 proběhne ve Vaší obci poslední vývoz směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) z popelnicových nádob 110 l, 120 l ve vlastnictví občanů s pravidelným svozem 1 x  týden.
Dále bude SKO svážen cca do poloviny října 2020 v pravidelném režimu svozu 1 x 14 dnů, a to vždy v lichý týden.

2) od úterý dne 14.04.2020 budou sváženy popelnicové nádoby 240 l  na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu (dále jen „BRKO“)  ve vlastnictví TS služeb s.r.o., které jednotlivé domácnosti užívají v  pravidelném režimu svozu 1 x 14 dnů,
a to vždy v sudý týden cca do konce října r.2020,

Přesné termíny dalších změn ve svozech jak SKO tak i BRKO Vám opět zašleme, a to dle aktuálních klimatických podmínek v podzimním období r. 2020.

Comments are closed.