Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Obecní knihovna

Y

PŮJČOVNÍ DOBA:

ÚTERÝ OD 17:00 DO 19:00.

V knihovně najdete:

  • knihy pro mladé i dospělé čtenáře (klasická literatura i novinky)
  • pohádky pro děti
  • naučnou literaturu
  • každé dva měsíce soubor knih ze Žďárské knihovny
  • každý měsíc nové vydání časopisu Lidé a Země a časopisu Udělej si sám
  • přístup k veřejnému internetu

Odkaz na katalog knih knihovny: https://katalog.nmnm.cz/library/jirikovice/

 

Než navštívíme naši knihovnu, tak by bylo dobré, abychom o ní něco věděli. Musíme se však vrátit až do začátku minulého století. V té době se aktivizovala mládež naší vesnice, pořádala taneční zábavy v přírodě, tzv. „Výlety“, v zimě pak hráli divadla a z výtěžku těchto akcí zakoupili prvních 30 knih pro občany. To byl také první krok k založení knihovny. Kde se původně nacházela, to nemáme doloženo. Ne všichni občané v té době uměli číst, proto jen ti dobří čtenáři si vypůjčovali tyto knihy a potom na sousedských besedách v zimě a při draní peří a jiných příležitostech vyprávěli přečtené příběhy. Lidé rádi poslouchali, poněvadž tam byl trochu zachycen jejich život. Nacházeli také v těchto knihách posilu pro národní podvědomí a tak naplňovali svou touhu po samostatnosti našeho státu.

Po založení našeho státu v roce 1918 se začal více probouzet v obci kulturní život, začaly opět hrát divadla a pořádat taneční zábavy. Také z těchto kulturních akcí věnovala mládež spolku „Omladina“ a mladí hasiči v roce 1921 na nákup knih 400,- Kč. Obec dostala na nákup knih státní subvenci 600,- Kč. V tomto roce byla také založena naše Obecní knihovna a naším prvním knihovníkem byl pozdější starosta pan Karel Mrázek č.5. Knihovna měla své místo ve světnici právě u Mrázků, kde stála vysoká knihovnička. Mnohé knihy se dochovaly dodnes.

Porovnáme-li tehdejší počet obyvatel, například v roce 1930 bylo u nás 269 občanů, z toho bylo asi 15 čtenářů, ale to byli takoví opravdoví, kteří nehledali jen příběhy života jiných, ale morální posilu a ponaučení. Formovali tak svoje názory na život kolem sebe. Později v dobách II. světové války, četli hlavně knihy o hrdinném boji starých Čechů, o husitských dobách a o dalších odvážných činech obou národů v boji za naši samostatnost.

V roce 1941 byl pořízen první seznam knih a tím dostala knihovna svůj řád, bylo evidováno 150 knih. Po II. světové válce v roce 1945 měla knihovna 240 knih. Postupně přibývalo čtenářů, ale my víme, že četly celé rodiny. Po roce 1946 začalo v knihovně přibývat knih a to zejména z darů Okresního národního výboru, Ministerstva zemědělství z Prahy, Jednotného svazu českých zemědělců a dalších.

K podstatné změně došlo v roce 1953, kdy byla knihovna přestěhována do obecní budovy v č.23. V tuto dobu nastupoval nový knihovník pan Vladimír Vališ č.1, který přinesl nový elán, rozšířil sortiment knih. V roce 1955 bylo 34 čtenářů. Byla navázána spolupráce s Okresní knihovnou ve Žďáře nad Sázavou. Byly od ní doplňovány putovní soubory knih.

V závěru roku 1960 začal svoji činnost současný knihovník pan Jiří Vališ z č.56. Knihovna tak dostala vzestupnou tendenci, tvořila tak nadále pevný článek v kulturním dění obce. V roce 1968 byla naše knihovna začleněna do Střediskové knihovny Nové město na Moravě. V dalším roce 1969 se přestěhovala do našeho kulturního domu. Došlo k doplnění knih a přibyly časopisy, což se odrazilo ve výpůjčkách. V roce 1980 jsme měli 52 čtenářů a bylo vypůjčeno 849 knih. Ale v pozdějších letech k úbytku obyvatel tím i našich čtenářů. Byly hledány vhodné formy pro zvýšení zájmů a to zejména dětských čtenářů.

V prosinci 2006 byla knihovna přestěhována do budovy Obecního zastupitelstva, kde již v  předstihu byl instalován internet, který je dnes součástí knihovny. V současnosti má knihovna 1.828 knih a to jak beletrie pro dospělé i malé čtenáře. Je tam dostatečný počet naučné literatury i časopisů. Občané mají možnost širokého výběru pro uspokojení všech. Také na internetových stránkách mohou najít potřebné údaje a informace pro svou potřebu, jak žáci škol i ostatní občané.

Knihovna půjčuje již po dlouhá léta vždy v pátek a to od 17 – 19 hod. V půjčovní době lze využít internetu pro potřebu všech našich občanů. Akutní zájem internetu pro studijní účely mimo půjčovní dobu lze domluvit s knihovníkem.

Mohly by se dodat ještě mnohé zajímavosti a čísla, ale to není účelné. Jde zejména o to, že je snaha, aby každá knihovna i třeba malá jako je naše, plnila svoji úlohu a tak i své kulturní poslání, za tu dlouhou doby vždy přispěla ke čtenářské vyspělosti našich občanů. Dokázala vznítit dobrý vztah k vytvořeným hodnotám obce a naší vlasti.

Zanechej odpověď

You must be logged in to post a comment.