Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Listina Smila z Lichtenburku

LISTINA SMILA Z LICHTENBURKU

My Smil, zvaný z Lichtenburku, spolu s nejmilejší manželkou svou eliškou, na věčnou paměť všem lidem, jak věku přítomného, tak i budoucím potomkům v Kristu. Co se koná v čase, s časem i pomíjí, nezvěční-li se to písemně a výpovědí svědků.<!–more–> Proto touto listinou chceme na věčnou známost uvésti, že jsme z božího vnuknutí a za souhlasu elišky, naší manželky, i našich dětí a po zralé úvaze darovali ke cti Boha nejvyššího a neposkvrněné jeho matky, slavné Panny, klášteru, řečenému Žďár, jenž se nazývá studnice Panny Marie, řádu cisterckého v diecési pražské, dvě naše vsi, zvané Jiříkovice a Radňovice, které leží v diecesi olomoucké, se vším jejich příslušenstvím, rolí oranou i neoranou, s lesy, lukami, pastvinami, rybolovem i lovem, aby je na věky vlastnili, s takovou však podmínkou, aby se po naší smrti i po smrti naší manželky z výnosu těchto vsí přilepšilo, jak bude nejlépe možné, bratřím v konventu. Stanovíme také, proviní-li se lidé jmenovaného kláštera kdekoliv a jakkoliv na našem dědičném majetku, aby byli osvobozeni a prosti ode všech poplatků a pokut, které by nám za jejich provinění mohly patřit, tak ale, aby po vyhlášení rozsudku byli posláni k panu opatovi k potrestání za svou vinu. Povolujeme také, aby lidé jmenovaného kláštera na cestách za obchodem sem a tam volně řicházeli do všech našich měst a městeček a jimi svobodně procházeli a aby naši úředníci vůbec nic od nich nepožadovali. Aby tato naaše darování a ustanovení dosáhla stálou platnost testamentu, opatřili jsme tuto listinu pečetí. Svědky této věci jsou vznešený pan havel rytíř, a Jiřík a Vojtěch rytíři, pan Jakub kněz a prokurátor, pan Jindřich farář v Šlapánově, Gerlach notář a jiní mnozí. Stalo se léta milosti 1269 dne 14. února na Sumerburku.

Zanechej odpověď

You must be logged in to post a comment.