JIŘÍKOVICE

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a směsného komunálního odpadu (SKO) od dubna 2024

Rubriky: Jiříkovice
/

Svoz BRKO „door to door“ od domu z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém …

Svoz BRKO „door to door“ od domu

z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ BRKO, tj. Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno, v režimu svozu 1x za 14 dnů v sudý týden roku, bude zahájen tento svoz ve 14. týdnu roku tj. od 1.4.2024 (resp. vzhledem k Velikonocím od 30.3.2024).

První svoz v tomto režimu svozu bude :

v úterý 2.4.2024 v Petrovicích a v Jiříkovicích.

Tyto nádoby jsou mimo jiné označeny na zadní straně nádoby číselnou řadou, která identifikuje uživatele nádoby. Každá domácnost má možnost mít nádobu pro vlastní potřebu/odpad, který vyprodukuje.

V zimním období nádoby vyváženy nebyly.

Svoz směsného komunálního odpadu

ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ BRKO, tj. Betlém, Brožkův kopec, Výhledy, část Holubky navazující na místní část města Maršovice a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno:

Poslední svoz v režimu svozu 1x týdně (v období 11-03 daného roku) proběhne naposledy ve 13. týdnu roku 2023.

Od 15. týdne roku bude SKO vyvážen pravidelně 1x za 14 dnů v lichý týden (po, út – dle určité lokality a plánu svozu).

První svoz v tomto režimu svozu bude :

v úterý 9.4.2024 v místních částech Petrovice a Jiříkovice.