JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – 29. března

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.04/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 29.03.2022 Návrh programu: Zahájení Veřejná schůze občanů Jiříkovic   …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – 29. března

ZÁPIS Č.04/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 29.03.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Veřejná schůze občanů Jiříkovic

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová, Kateřina Novotná

Omluveni: Antonín Neubauer

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Veřejná schůze občanů Jiříkovic:

Osadní výbor Jiříkovic sestavil program na setkání občanů Jiříkovic 02.04.2022 v 18:00 hodin.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Termín příští schůze osadního výboru je 03.05.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:00 hodin.