JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – březen 2024

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 3/2024 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 11.03.2024 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Nebezpečný odpad …

ZÁPIS Č. 3/2024

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 11.03.2024

Návrh programu:

1) Zahájení

2) Nebezpečný odpad – duben

3) Deratizace

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Nebezpečný odpad – duben

Na duben je naplánován svoz objemného a nebezpečného odpadu. Konkrétní datum bude upřesněno.

3) Deratizace

Předseda osadního výboru zjistí informace ohledně deratizace v místní části Jiříkovice.

4) Spoj NMNM-Jiříkovice (nejel 6.3.2024)

Ve středu 6.3.2024 v 11:40 nejel autobusový spoj Jiříkovice – NMNM. Předseda OV Aleš Mrázek prověří důvod.

 

 

Termín příští schůze osadního výboru je 3.4.2024 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:15 hodin.

 

Upozornění:

Výstupy z výboru jsou jen jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelstva města a konečná rozhodnutí zastupitelstva města se tak mohou lišit.

Dne: 11.3.2024

Zapsal/a: Kateřina Novotná

Schválil/a: Aleš Mrázek