JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – březen

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.03/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 01.03.2022 Návrh programu: Zahájení Sbírka pro Ukrajinu Požadavek manželů …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – březen

ZÁPIS Č.03/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 01.03.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Sbírka pro Ukrajinu
  3. Požadavek manželů Jany a Tomáše Kunstmullerových na délku zvonění kapličky
  4. Převod dřevěného stánku
  5. Žádost o odkup pozemku 173/2

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová, Kateřina Novotná

Omluveni: Antonín Neubauer

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Sbírka pro Ukrajinu

OV organizuje ve spolupráci s obcí Radňovice a DDM Nové Město na Moravě sbírku pomoci pro Ukrajinu. Na mimořádné schůzi OV 27.02.2022 v 18:00 OV projednal možnosti pomoci Ukrajině. OV se rozhodl uspořádat výše uvedenou sbírku. Byla projednána také možnost ubytování pro občany Ukrajiny. S ohledem na probíhající sbírku a skladování zásob bude tato možnost dále projednána dle aktuální situace.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

3) Požadavek manželů Jany a Tomáše Kunstmullerových na délku zvonění kapličky

Na písemný podnět manželů Kunstmullerových OV opět projednal délku zvonění kapličky. Vzhledem k požadavkům občanů na prodloužení délky zvonění a naopak zkrácení zvonění na žádost manželů Kunstmullerových, OV již na minulém jednání projednal tuto žádost. Kvůli spokojenosti všech občanů se OV rozhodl pro délku zvonění: ráno na 2 min., poledne 3 min., večer 3 min. Manželé Kunstmullerovi jsou jediní s požadavkem na zkrácení této délky. OV se tak rozhodl vzhledem k tradici zvonění.

Dle dostupných zdrojů:

Jak se zvoní:
Poledne i klekání se zvoní po dobu trvání modlitby Anděl Páně, což je asi dvě a půl minuty (při elektropohonu 3 minuty). Zvonilo se buď vcelku nebo s dvojím přerušením – modlitba má tři části. Klekání se zvoní ráno a večer. Původně se zvonilo v různou dobu podle ročního období, jak se rozednívalo a smrákalo, což se do jisté míry respektuje i dnes, kdy se rozlišuje letní a zimní období. Dnes se v různých lokalitách a podle ročního období zvoní ráno od 5 do 7 hodin, večer od 18 až do 22 hodin. Zvonění umíráčkem a zvonění hran jsou dvě různé věci. Umíráčkem se oznamovalo úmrtí. V českém prostředí se umíráček zvonil malým zvonem, když umřel farář, zvonilo se zvonem velkým. Umíráček se zvonil s přítrhem, takže srdce bilo na jednu stranu dvakrát (1 – 2 – 1 – 1 – 2 -1 …). Tak lze zvonit pouze zvonem malým. Umíráček se zvonil původně hodinu, dnes se zvonívá půl hodiny. Zvonění umíráčku mělo tři části: jedním až třemi jednotlivými údery se rozlišovalo, zda se jedná o muže, ženu či dítě, pak se údery oznamoval věk, následovalo zvonění „hodinky“ (s přítrhem). Hrany se zvonily po odzvonění poledne, původně hodinu, tolik dní a tolika zvony, jak si kdo mohl dovolit zaplatit. Zvonění při pohřbech je opět něco jiného a jeho délka se řídila podle pohřebního průvodu: z domu smutku do kostela a pak z kostela ke hrobu.

Části textu jsou převzaty ze Stránek zvoníků Katedrály Svatého Víta na Pražském hradě

 

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

4) Převod dřevěného stánku:

Žádosti OV na převod dřevěného stánku nebylo vyhověno z důvodu většího počtu zájemců.

5) Žádost o odkup pozemku 173/2

OV schválil žádost o odkup obecního pozemku 173/2 paní Moniky Havlíčkové.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Termín příští schůze osadního výboru je 29.03.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:00 hodin.