JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – červen

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.06/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 07.06.2022 Návrh programu: Zahájení Rozpočet Přípojka internetu na hasičárně …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – červen

ZÁPIS Č.06/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 07.06.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Rozpočet
  3. Přípojka internetu na hasičárně

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová

Nepřítomen: Antonín Neubauer

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) OV pověřil Aleše Mrázka, aby prověřil na zasedání předsedů OV proč byl zamítnut návrh na opravu před KD.

3) Darina Kunstmullerová ověří stav žádosti o internetovou přípojku na hasičárně na MěÚ Nového Města na Moravě

Termín příští schůze osadního výboru je 28.06.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:30 hodin.