JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – červenec

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.07/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 19.07.2022 Návrh programu: Zahájení Rekonstrukce kapličky Hasičárna   1) …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – červenec

ZÁPIS Č.07/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 19.07.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Rekonstrukce kapličky
  3. Hasičárna

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová, Antonín Neubauer

Nepřítomen: 0

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Rekonstrukce kapličky:

Pokračuje rekonstrukce kapličky – OV probral harmonogram zbývajících prací (pozlacení kříže, výměna oken, fasáda atd.)

3) Hasičárna:

Na hasičárně byla zavedena internetová přípojka do druhé místnosti vedle knihovny.

Na hasičárně byly namontovány žaluzie.

Termín příští schůze osadního výboru je 02.08.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:00 hodin.