JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – květen

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.05/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 03.05.2022 Návrh programu: Zahájení Kaplička Prověření možnosti získání dotace …

ZÁPIS Č.05/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 03.05.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Kaplička
  3. Prověření možnosti získání dotace na opravu kapličky

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Antonín Neubauer

Omluveni: Markéta Doležalová

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Kaplička

Dne 2.5. začala rekonstrukce střechy kapličky. V průběhu rekonstrukce bude vyměněna krytina, která bude měděná. Dále dojde k výměně oken.

Děkujeme občanům za pomoc při stavbě lešení.

3) Prověření možnosti získání dotace na opravu kapličky

Osadní výbor projednal možnost získání dotace na opravu kapličku a požádá o prověření této možnosti úředníka příslušného odboru.

Termín příští schůze osadního výboru je 07.06.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 20:30 hodin.