JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – LEDEN 2022

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.01/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 04.01.2022 Návrh programu: Zahájení Rezignace Předsedy OV Žádost o …

ZÁPIS Č.01/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 04.01.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Rezignace Předsedy OV
  3. Žádost o odkup obecního pozemku
  4. Stav rekonstrukce autobusové zastávky
  5. Rekonstrukce kapličky
  6. Webové stránky obce

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Antonín Neubauer, Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová, Mgr. Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Rezignace Předsedy OV:

Předseda OV Antonín Neubauer podal rezignaci na tuto funkci. OV jmenoval předsedou Aleše Mrázka.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlas (Aleš Mrázek)

3) Žádost o odkup obecního pozemku:

Osadní výbor souhlasí s žádostí p. Slámové na odkup obecního pozemku parcely č. 122

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

4) Stav rekonstrukce autobusové zastávky:

Aleš Mrázek bude kontaktovat firmu, která bude realizovat opravu střechy autobusové zastávky.

5) Rekonstrukce kapličky:

Aleš Mrázek vznese dotaz na p. Řádkovou, zda je hotový projekt a cenový rozpočet na rekonstrukci kapličky, se zahrnutím měděné střešní krytiny a fasády.

6) Webové stránky obce:

D. Kunstmullerová bude kontaktovat p. Grepla za účelem opravy webu obce.

Termín příští schůze osadního výboru je 01.02.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:45 hodin.