JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – leden 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 1/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 05.01.2023 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Hlášení rozhlasu …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – leden 2023

ZÁPIS Č. 1/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Konaného dne 05.01.2023

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Hlášení rozhlasu prostřednictvím emailu
3) Středeční autobus
4) Masopust

1) Zahájení:
Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny
přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Kateřina Novotná
Nepřítomni: Markéta Doležalová, Darina Kunstmullerová
Osadní výbor schválil program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Připomínáme, že lze posílat informace z hlášení rozhlasu na email. Stačí sdělit emailovou
adresu na obecní email: obec.jirikovice@seznam.cz.

3) Dopravce ZDAR, a.s. z provozních důvodů zrušil od prosince 2022 středeční spoj, který jezdil ve
středu dopoledne NMNM – Jiříkovice – NMNM. Kraj Vysočina se dodatečně omlouvá za pozdní
oznámení zrušení spoje a za případné komplikace vzniklé občanům Jiříkovic. V současné době
hledáme vhodné alternativní řešení dopravy tohoto spoje.

4) Kulturní akce: Masopust v Jiříkovicích proběhne 25.2.2023.

 

Termín příští schůze osadního výboru je 02.02.2023 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:15 hodin.