JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – listopad 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 10/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 07.11.2023 Návrh programu: Zahájení Údržba zeleně a úklid …

ZÁPIS Č. 10/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 07.11.2023

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Údržba zeleně a úklid obce

  3. Informace o odpadech

  4. Informace o probíhající 1. etapě rekonstrukce elektrické vedení

  5. Akce Rozsvícení stromu

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Údržba zeleně a úklid obce

Na příští sezónu sháníme brigádníky na údržbu zeleně a úklid obce.

3) Informace o umístění dalšího kontejneru na bioodpad u pomníku padlých v I. Světové válce. Poslední svoz bioodpadu bude 14.11.2023.

4) Informace o probíhající 1. etapě rekonstrukce elektrické vedení

V jarních měsících proběhnou terénní úpravy rekonstrukcí dotčených pozemků.

5) Akce Rozsvícení stromu

Tradiční akce Rozsvícení stromu proběhne v neděli 3.12.2023. Další společné adventní zpívání proběhne v sobotu 23.12.2023. V úterý 5.12. proběhne Mikulášská nadílka.

Termín příští schůze osadního výboru se uskuteční 06.12.2023 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:30 hodin.