JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – prosinec 2022

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 11/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 02.12.2022 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Masopust 3) …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – prosinec 2022

ZÁPIS Č. 11/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 02.12.2022

Návrh programu:

1) Zahájení

2) Masopust

3) Posezení u autobusové zastávky

4) Přerušení dodávky elektrické energie

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová, Vít Komínek

Nepřítomen: Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Masopust:

Termín masopustního průvodu bude 25.02.2023

 

3) Posezení u autobusové zastávky:

Bylo dokončeno posezení u autobusové zastávky. Další práce budou pokračovat na jaře 2023.

 

4) Přerušení dodávky elektrické energie:

07.12.2022 dojde k plánovanému přerušení elektrické energie od 07:30 až 15:30 hodin.

 

Termín příští schůze osadního výboru je 05.01.2023 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:00 hodin.