JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – prosinec 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 11/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 06.12.2023 Návrh programu: Zahájení Informace ohledně průjezdnosti silnice …

ZÁPIS Č. 11/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 06.12.2023

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Informace ohledně průjezdnosti silnice Jiříkovice – Radňovice

  3. Informace o probíhající 1. etapě rekonstrukce elektrické vedení

  4. Občané Jiříkovic přišli s návrhem na vytvoření ledové plochy

  5. Termíny konání akcí – vyhláška o rušení nočního klidu

  6. Akce Rozsvícení stromu

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Informace ohledně průjezdnosti silnice Jiříkovice – Radňovice

Byl předán podnět k jednání ohledně průjezdnosti silnice Jiříkovice – Radňovice v době konání MS v biatlonu.

3) Informace o probíhající 1. etapě rekonstrukce elektrické vedení

V jarních měsících proběhnou terénní úpravy rekonstrukcí dotčených pozemků.

4) Občané Jiříkovic přišli s návrhem na vytvoření ledové plochy

OV žádost projednal a bude řešit možnost výběru vhodné lokality a technického řešení.

5) Termíny konání akcí – vyhláška o rušení nočního klidu

OV navrhuje zařazení termínu konání akcí do vyhlášky o rušení nočního klidu. Žádáme o výjimky na termíny: 29.6.2024 Výročí hasičů, 24.8.2024 Sousedské posezení.

6) Akce Rozsvícení stromu

V neděli 3.12.2023 proběhla tradiční akce Rozsvícení stromu. Občany Jiříkovic bylo zajištěno občerstvení. Osadní výbor tímto děkuje všem organizátorům této akce. Především jiříkovské mládeži, která připravila kulturní program. Další společné adventní zpívání proběhne v sobotu 23.12.2023.

Termín příští schůze osadního výboru je 04.01.2024 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:30 hodin.