JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – srpen 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 7/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 03.08.2023 Návrh programu: Zahájení Plán finančních příspěvků na …

ZÁPIS Č. 7/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 03.08.2023

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Plán finančních příspěvků na rok 2024

  3. Ukončení opravy KD

  4. Informace ohledně realizace dětského hřiště u KD

  5. Informace ohledně průběhu oprav a oplocení hřiště

  6. Prázdninové posezení

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Plán finančních příspěvků na rok 2024

OV předloží žádost finančních příspěvků na rok 2024 paní Klapačové ohledně kultury.

3) Ukončení opravy KD

Předseda osadního výboru informoval členy OV o ukončení opravy KD a následnému převzetí stavby Ing. Filou. Přes opakované připomínky OV došlo k převzetí stavby zástupcem Nového Města na Moravě. Připomínky nebyly akceptovány.

4) Informace ohledně realizace dětského hřiště u KD

5) Informace ohledně průběhu oprav a oplocení hřiště

6) Prázdninové posezení

Prázdninové posezení proběhne v sobotu 19. srpna od 17:00 hodin u KD.

Termín příští schůze osadního výboru je 07.09.2023 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:30 hodin.