JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – srpen

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.08/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 02.08.2022 Návrh programu: Zahájení Rozpočet Program sousedského posezení   …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – srpen

ZÁPIS Č.08/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 02.08.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Rozpočet
  3. Program sousedského posezení

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová

Nepřítomen a omluven: 1

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Rozpočet:

Osadní výbor navrhl rozpočet pro rok 2023. Návrh byl rozeslán vedoucím jednotlivých odborů.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

3) Program sousedského posezení:

OV naplánoval společenskou akci Sousedského posezení 19.-20.srpna 2022.

Termín příští schůze osadního výboru je 06.09.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:30 hodin.