JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – březen 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 3/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 02.03.2023 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Kulturní akce …

ZÁPIS Č. 3/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Konaného dne 02.03.2023

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kulturní akce v obci
3) Info ohledně biatlonu
4) Realizace investičních akcí v KD
5) Vysvěcení kapličky

1) Zahájení:
Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny
přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová
Nepřítomni: omluveni Markéta Doležalová, Kateřina Novotná
Osadní výbor schválil program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Dne 25.2.2023 proběhlo pomasopustní posezení s harmonikou nejen pro občany Jiříkovic.
Na základě reakcí zúčastněných spoluobčanů konstatujeme, že se akce povedla a podobné
záměry je třeba realizovat častěji.

3) Nejasnosti ohledně dopravní obslužnosti při pořádání biatlonu. Telefonát s p. Skřičkou a upřesnění
průjezdnosti obcí Jiříkovice v době pořádání světového poháru v biatlonu.

4) Dne 2.3.2023 proběhla pochůzka s p. Filou z NMNM v KD Jiříkovice a upřesnění plánovaných
investic v KD.

5) Domluva na stanovení termínu vysvěcení zrestaurované kapličky na návsi + návrh programu
slavnostního dne.

Termín příští schůze osadního výboru je 06.04.2023 v 19:00 hodin.
Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:45 hodin.