JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – únor 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 2/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 02.02.2023 Návrh programu: Zahájení Světový pohár v biatlonu …

ZÁPIS Č. 2/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 02.02.2023

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Světový pohár v biatlonu 2.3.- 5.3.2023
  3. Masopust

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová, Vít Komínek

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Světový pohár v biatlonu proběhne 2.3.- 5.3.2023. V tomto termínu bude v Jiříkovicích dopravní omezení – jednosměrný provoz (směr Radňovice – Jiříkovice – Medin NMNM). Je nutné se řídit dopravním značením. Policie přislíbila, že v brzkých ranních a nočních hodinách bude možný obousměrný provoz. Z toho důvodu nebudou vydávány karty pro průjezd obcí.

3) Kulturní akce: Masopust v Jiříkovicích se nekoná.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Termín příští schůze osadního výboru je 02.03.2023 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 20:00 hodin.