JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – únor 2024

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 2/2024 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 06.02.2024 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Sekání trávy …

ZÁPIS Č. 2/2024

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA

MORAVĚ
Konaného dne 06.02.2024

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Sekání trávy v obci
3) Biatlon – omezení dopravy

1) Zahájení:
Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny
přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná
Osadní výbor schválil program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Sekání trávy v obci
Údržba zelených ploch na následující sezónu je zajištěna.

3) Biatlon – omezení dopravy
Omezení dopravy během biatlonu ve dnech 7.2.2024 – 18.2.2024 je uvedeno na webových stránkách
obce a v měsíčníku Novoměstsko.

Termín příští schůze osadního výboru je 07.03.2024 v 18:00 hodin.
Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:30 hodin.

Upozornění:
Výstupy z výboru jsou jen jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelstva města a konečná rozhodnutí
zastupitelstva města se tak mohou lišit.

Dne: 6.2.2024
Zapsal/a: Kateřina Novotná
Schválil/a: Aleš Mrázek