JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – září 2023

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 8/2023 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 07.09.2023 Návrh programu: Zahájení Instalace mříže do vchodu …

ZÁPIS Č. 8/2023

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 07.09.2023

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Instalace mříže do vchodu u kapličky

  3. Informace o rekonstrukci silnice na Nové Město na Moravě přes Harusův kopec:

  4. Zahájení prací na elektrickém vedení – horní konec

  5. Dokončení rekonstrukce KD

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Darina Kunstmüllerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Instalace mříže do vchodu u kapličky:

Byla dokončena instalace ozdobné mříže na vchod u kapličky.

3) Informace o rekonstrukci silnice na Nové Město na Moravě přes Harusův kopec:

Předpokládaný termín opravy silnice bude 14.-15.09.2023. V tomto období bude silnice uzavřena z důvodu opravy.

4) Zahájení prací na elektrickém vedení – horní konec:

Od 18.09. budou zahájeny práce na el. vedení – zavedení do země.

5) Dokončení rekonstrukce KD:

Dokončení rekonstrukce schodů a fasády v KD. Bude pokračovat rekonstrukce interiéru KD dle schváleného plánu.

Termín příští schůze osadního výboru je 05.10.2023 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 20:30 hodin.