JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – září

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.09/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 06.09.2022 Návrh programu: Zahájení Volby do Osadního výboru Oprava …

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – září

ZÁPIS Č.09/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 06.09.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Volby do Osadního výboru
  3. Oprava silnice v Jiříkovicích
  4. Pronájem KD
  5. Rozhlas

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Kateřina Novotná, Markéta Doležalová, Antonín Neubauer

Nepřítomen: 0

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Volby do Osadního výboru:

Volby do Osadního výboru v Jiříkovicích proběhnou dne 03.10.2022 a 04.10.2022 od 17:00- 19:00 hodin v budově hasičské zbrojnice v místní knihovně.

Veřejné sčítání proběhne 04.10.2022 od 19:00 v budově hasičské zbrojnice v místní knihovně.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

3) Oprava silnice v Jiříkovicích:

V září proběhne drobná oprava silnice v Jiříkovicích na různých částech komunikace dle stavu a rozsahu poškození.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

4) Pronájem KD:

P. Neubauer žádá o rozepsání ceny pronájmu KD. Cena za pronájem KD je 500,- v letním období a 900,- v období zimním.

5) Rozhlas:

Na žádost občanů OV požádal MěÚ o přidání reproduktoru rozhlasu na sloup č.49

 

Termín příští schůze osadního výboru je 04.10.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:00 hodin.