JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – únor

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č.02/2022 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 15.02.2022 Návrh programu: Zahájení Úprava zvonění na kapličce Veřejná …

ZÁPIS Č.02/2022

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Konaného dne 15.02.2022

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Úprava zvonění na kapličce
  3. Veřejná schůze občanů Jiříkovic
  4. Převod dřevěného stánku
  5. Vyjádření OV k žádosti DDM
  6. Poznámky

 

1) Zahájení:

Zahájení zasedání osadního výboru provedl Aleš Mrázek a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Antonín Neubauer, Aleš Mrázek, Darina Kunstmullerová, Markéta Doležalová

Omluveni: Kateřina Novotná

Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Úprava zvonění na kapličce:

Na základě podnětu manželů K. bude provedena úprava zvonění kapličky z délky zvonění 5 minut na 3 minuty.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

3) Veřejná schůze občanů Jiříkovic:

Osadní výbor Jiříkovic uskuteční setkání občanů Jiříkovic 02.04.2022 v 18:00 hodin

4) Převod dřevěného stánku:

Osadní výbor požádá MěÚ Nové Město na Moravě o převod dřevěného stánku na obec Jiříkovice k využití v obci.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

5) Vyjádření OV k žádosti DDM:

Příspěvková organizace DDM Nové Město na Moravě požádalo o využívání prostor KD v Jiříkovicích pro nepravidelnou činnost 100 hodin na příležitostné akce a 10 hodin měsíčně na kroužek keramiky. Pronájmy budou realizovány na základě písemné objednávky 3 měsíce před termínem plánované akce k rukám správce KD. K zápisu je přiložen plán využívaných prostor. Osadní výbor žádost schvaluje.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

6) Poznámky:

– zahradní traktor na sečení trávy v obci byl dán na běžný předsezónní servis

– dle informací z MěÚ Nového Města na Moravě na opravu kapličky bude vypsáno výběrové řízení

– Aleš Mrázek zjistí informace na MěÚ Nové Město na Moravě ohledně budování vodovodní přípojky pro tři rodinné domy a odkupu pozemku

Termín příští schůze osadního výboru je 01.03.2022 v 19:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:30 hodin.